Servis automobilů s alternativním pohonem LPG

Pneuservis LPG Plzeň Bolevec

PRODLOUŽENÍ DOJEZDU

Přestavbou vozidla na LPG neztratíte možnost využívat oba druhy paliva. Na přístrojové desce stačí pouze přepnout tlačítko během jízdy. Dojezdová vzdálenost se tak podstatně zvyšuje, protože můžete k nádrži LPG použít i svou benzínovou nádrž.

PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI MOTORU

Motor při pohonu na LPG, které má vyšší oktanové číslo než Benzín, běží zřetelně tišeji, klidněji a výkon motor se nezmění (max. do 5%, což není poznatelné). Provoz na benzín zůstává po montáži zcela zachován. V motoru se spalujícím LPG se netvoří karbonové usazeniny a tím se prodlužuje životnost olejové náplně. Je také prokázána delší životnost motoru a menší mechanické opotřebení kromě výfukových ventilů.

BEZPEČNOST

Proban-butan je sice výbušný při smíšení se vzuchem, ale při požáru vozidla nebo dopravní nehoděn, kdy dojde k deformacin nádrže, je plyn upouštěn bezpečnostním ventilem mimo prostor vozidla. Nádrž s plynem proto nemůže explodovat, ale vyhořívá a to ve vlnách a bezpečně mimo vozidlo. Zdde je tedy rozdíl oproti benzínovým nádržím, které explodovat mohou.

OSVOBOZENÍ OD SILNIČNÍ DANĚ

Vozidla vybavená alternativními pohony LPG, CNG a hybridními pohony jsou osvobozena od silniční daně. Auta na plyn navíc šetří životní prostředí.

Ekologické palivo LPG je ekologické palivo šetrné k životnímu prostředí. Je to dáno zejména díky minimálnímu obsahu síry a příznivým poměrem atomů uhlíku a vodíku. Instalace LPG splňuje emisní normy spalin EURO 4 a EURO 5.

LPG PNEU AUTO Servis Plzeň Bolevec